Dialysemethoden

Net als alle andere organen kunnen uw nieren ziek zijn. Vaak is dat te genezen, maar soms leiden zieke nieren tot verlies van de nierfunctie. We noemen dat nierfalen. Dit kan aangeboren zijn, maar ook door bijvoorbeeld hoge bloeddruk, diabetes of als complicatie bij een andere ziekte. Voor medici is een van de eerste verschijnselen vaak eiwit in de urine of een hoge bloeddruk, maar voor cliënten verschillen de eerste symptomen sterk. Het is daarom raadzaam regelmatig uw bloeddruk te laten controleren, omdat dit voor medici een aanwijzing voor een verminderde nierfunctie kan bevatten. Wanneer uw nieren niet meer volledig functioneren, hopen de afvalstoffen zich op in uw bloed. Dit kan onder andere leiden tot een verminderde eetlust of misselijkheid.  Er zijn verschillende mogelijkheden om uw nieren weer goed te laten functioneren of (tijdelijk) de functie van uw nieren over te nemen. De beste methode is van uw persoonlijke situatie afhankelijk. 

Behandeling bij acuut nierfunctieverlies
Bij acuut nierfunctieverlies is directe behandeling nodig om de nierfunctie weer op gang te brengen. Dit kan zijn bij nierfunctieverlies als gevolg van een slechte nierdoorbloeding of bij een verstopping van de urinewegen. Als de nierfunctie niet op tijd herstelt, is (tijdelijke) dialyse nodig. 

Behandeling bij chronisch nierfalen
Er is pas sprake van chronisch nierfalen wanneer de nieren minder dan 40 of 30 procent functioneren. Het is niet meer waarschijnlijk dat de nierfunctie zich herstelt en deze zal na enige tijd verder afnemen. Binnen welke termijn de nierfunctie verder afneemt is per cliënt verschillend. Onze behandeling richt zich op het vertragen van het proces en op het voorkomen van complicaties door bijvoorbeeld een dieet of medicijngebruik. 

Nierfunctievervangende behandeling
Bij een verdere afname van de nierfunctie naar 10 tot 15 procent wordt de nierfunctie door een niertransplantatie of dialyse kunstmatig overgenomen. Uw nefroloog zal met u tot een behandeling proberen te komen die het beste bij u en uw persoonlijke situatie past. Wanneer u met de nefroloog kiest voor dialyse bestaan de opties peritoneaaldialyse en hemodialyse.

Peritoneaaldialyse
Bij peritoneaaldialyse (peritoneum=buikvlies) wordt spoelvloeistof in de buikholte gebracht via een katheter. De buikholte is bekleed met het buikvlies dat veel bloedvaatjes bevat. De spoelvloeistof onttrekt de afvalstoffen aan het bloed in deze bloedvaatjes. Peritoneaaldialyse moet iedere dag en gebeurt thuis. Ook kunnen patiënten deze vorm van dialyse op het werk of tijdens een dagje uit zelf doen. Sommige cliënten spoelen alleen ’s nachts. 

Hemodialyse
Bij hemodialyse (hemo=bloed) wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd in een kunstnier. Via een zogenaamde shunt (dit is een verbinding tussen een ader en slagader) wordt het bloed van de arm naar de dialysemachine gepompt en weer terug. De kunstnier verwijdert de afvalstoffen en het overtollige vocht uit het bloed. Dit duurt ongeveer vier uur en wordt in het algemeen drie keer per week gedaan.

Begeleiding van het transplantatietraject
Mogelijk is op korte of lange termijn transplantatie voor u de beste oplossing.  Voor de transplantatie gaat een intensief traject vooraf waarbij uw nefroloog en de transplantatiearts van een academisch ziekenhuis intensief met u zullen samenwerken. Wij ondersteunen en adviseren u gedurende de gehele periode rondom de transplantatie.  

Natuurlijk zou ik liever niet dialyseren, maar bij Dialyse Centrum Hardenberg voel ik me thuis

Contact & afspraak

DialyseCentrum Hardenberg
Zwingel 1
7772 SK Hardenberg
Telefoon: (0523) 27 67 60

 

Maandag/Woensdag/Vrijdag : 8.00-20.00 uur

Dinsdag/Donderdag

/Zaterdag

: 8.00-14.00 uur
Zondag : gesloten
Telefoon : (0523) 27 67 60
Bij spoed : 06 52 52 73 24