Medische begrippen

  • BMI

BMI staat voor Body Mass Index. Door middel van een rekensom wordt de verhouding tussen uw lengte en gewicht bepaald. Wanneer dit tussen de 20 en 25 ligt, hebt u een gezond gewicht. Bereken hier uw BMI.

  • Duplex

Een onderzoek om de conditie van uw bloedvaten te beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vaatlaborant. De onderzoeksresultaten helpen de vaatchirurg te bepalen waar de shunt het beste kan worden geplaatst. 

  • Hemodialyse

Dialyse door middel van een kunstnier. Uw bloed wordt door de kunstnier gepompt en zo gezuiverd.

  • Katheter

Een katheter is een slangetje waardoorheen lichaamsvloeistoffen kunnen stromen. Voor peritoneaaldialyse is een katheter in de buikwand nodig. Voor hemodialyse wordt soms een katheter ter hoogte van het sleutelbeen geplaatst. Het bloed dat gedialyseerd moet worden stroomt door de katheter naar het dialyse-apparaat.

  • Nefroloog

Een nefroloog is een nierspecialist. Uw nefroloog begeleidt u door het gehele traject van diagnose tot dialyse

  • Nefronen

De nieren zijn opgebouwd uit ongeveer 1 miljoen uiterst kleine filtertjes, de zogenaamde nefronen, waarin de urine wordt geproduceerd. De urine wordt afgevoerd naar de blaas via de urineleiders.

  • Nierfunctie

De functie van de nier wordt uitgedrukt in het aantal milliliters gezuiverd bloed per minuut. Zo is 100 procent functie gelijk aan 100 ml/min. Met het ouder worden, neemt de nierfunctie af. Een 60-jarige heeft gemiddeld een functie van 60-70 procent en bij een 80-jarige is een functie van 40-50 procent niet zeldzaam.

  • Nierinsufficientie

Verlies van de nierfunctie. Bij een nierfunctie van 30 tot 40 procent wordt officieel gesproken van chronische nierinsufficiëntie. Bij een nierfunctie van 10 tot 15 procent moet worden overgegaan op niervervangende therapieën zoals dialyse.

  • Peritoneaaldialyse

Bij peritoneaaldialyse (peritoneum=buikvlies) wordt spoelvloeistof in de buikholte gebracht via een katheter. De buikholte is bekleed met het buikvlies dat veel bloedvaatjes bevat. De spoelvloeistof onttrekt de afvalstoffen aan het bloed in deze bloedvaatjes. Peritoneaaldialyse is dagelijks nodig.

  • Shunt

Met een operatie wordt een verbinding gelegd tussen een ader en een slagader. Door deze verbinding stroomt het bloed van de slagader in de ader, waardoor het bloed in de ader sneller gaat stromen. De ader krijgt hierdoor een steviger wand, waardoor de dialyseverpleegkundige u gemakkelijker kan aanprikken. De shunt wordt meestal in de onderarm aangelegd, maar soms ook in de bovenarm of elleboog.

Natuurlijk zou ik liever niet dialyseren, maar bij Dialyse Centrum Hardenberg voel ik me thuis

Contact & afspraak

DialyseCentrum Hardenberg
Zwingel 1
7772 SK Hardenberg
Telefoon: (0523) 27 67 60

 

Maandag/Woensdag/Vrijdag : 8.00-20.00 uur

Dinsdag/Donderdag

/Zaterdag

: 8.00-14.00 uur
Zondag : gesloten
Telefoon : (0523) 27 67 60
Bij spoed : 06 52 52 73 24