Voortrajecten van dialyse

Voor met de dialysebehandeling wordt gestart, vindt de predialysefase plaats. Doorgaans is dit wanneer de nefroloog een nierfunctie van minder dan 30 tot 25 procent heeft geconstateerd. Vanaf dat moment bent u onder behandeling bij onze predialysepoli. Daar wordt samen met u bekeken welke dialysemethode het beste bij uw situatie past en hoe u dialyse zo goed mogelijk in uw dagelijks leven kunt inpassen. De fase waarin u nog niet hoeft te dialyseren wordt zo lang mogelijk gerekt bijvoorbeeld door medicijngebruik of een aangepast dieet. Vermindert uw nierfunctie tot minder dan 15 tot 10 procent, dan pas gaat u daadwerkelijk dialyseren.

Predialyse bij peritonaaldialyse
Plaatsen van katheter Een paar weken voor u met de peritoneaaldialyse start, wordt een PD-katheter geplaatst. Dit is een slangetje dat permanent in uw buikwand wordt geplaatst en waar u tijdens de dialyse op wordt aangesloten. De dialyseverpleegkundige zal met u de beste plaats voor de katheter bepalen. Na het plaatsen van de katheter, dat onder volledige narcose gebeurt, komt u dagelijks langskomen voor controle. De dialyseverpleegkundige bespreekt dan met u wanneer u kunt starten en leert u hoe u zelf de peritoneaaldialyse kunt uitvoeren.

Predialyse bij hemodialyse
Voor u met hemodialyse kunt starten wordt een shunt aangelegd. Dit is een verbinding tussen een gewone ader een slagader die het mogelijk maakt dat het bloed van de arm naar de dialysemachine en weer terug wordt gepompt. De shunt zorgt ervoor dat de verbinding tussen de ader en de slagader verstevigt waardoor de dialyseverpleegkundige u gemakkelijker kan aanprikken. De shunt wordt meestal in de onderarm gelegd, maar de bovenarm en elleboog zijn ook opties.

Aanbrengen van een shunt
Voor de shunt wordt aangebracht, onderzoekt een vaatlaborant uw bloedvaten. Dit onderzoek heet duplex. De vaatchirurg beoordeelt de uitslag van het duplexonderzoek en bekijkt vervolgens de mogelijkheden voor het plaatsen van de shunt. Het aanbrengen van de shunt gebeurt operatief en meestal mag u in de loop van de dag weer naar huis. Wanneer de vaatchirurg een kunststofshunt heeft aangebracht kan de opname twee a drie dagen duren. De chirurg bespreekt met u hoe, wanneer en waar de operatie en de nazorg het beste plaats kunnen hebben.

Het dialysecentrum verzorgt de nazorg van de wond en leert u hoe u de shunt zelf kunt controleren. Vervolgens worden na tien dagen de hechtingen verwijderd en wordt na zes tot acht weken een controleduplex gemaakt. Wanneer de shunt zich dan voldoende heeft ontwikkeld bent u klaar voor de hemodialyse.

Sociaal maatschappelijke begeleiding
Naast medische begeleiding helpen wij u ook graag met de sociaal maatschappelijke aspecten van dialyse. Dit kan u helpen met het maken van belangrijke keuzes op het gebied van werk, hobby’s verzekering en vakantie. Ook helpen wij eventuele misverstanden of angsten weg te nemen.

Natuurlijk zou ik liever niet dialyseren, maar bij Dialyse Centrum Hardenberg voel ik me thuis

Contact & afspraak

DialyseCentrum Hardenberg
Zwingel 1
7772 SK Hardenberg
Telefoon: (0523) 27 67 60

 

Maandag/Woensdag/Vrijdag : 8.00-20.00 uur

Dinsdag/Donderdag

/Zaterdag

: 8.00-14.00 uur
Zondag : gesloten
Telefoon : (0523) 27 67 60
Bij spoed : 06 52 52 73 24