Opleidings-& Stagemogelijkheden

Visie op Opleiding 
Medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden zijn van levensbelang voor de organisatie.De ontwikkeling van de organisatie hangt samen met de ontwikkeling van de medewerkers. De Saxenburgh Groep wil voor medewerkers een inspirerende leeromgeving zijn, waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen vooral de dingen moeten doen waar ze goed in zijn en hun talenten op de juiste wijze en de juiste plaats moeten inzetten. De juiste inzet van talent helpt beide partijen hun positie te versterken. De organisatie waarborgt de continu├»teit en de medewerker zijn toegevoegde waarde voor de organisatie.

Door het voeren van ontwikkelgesprekken wordt inzichtelijk wat het huidige ontwikkelingsniveau is en waar mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de medewerker liggen.

In de Saxenburgh Groep kunnen aankomende beroepsbeoefenaren in een optimale omgeving al lerend en werkend zich het beroep eigen maken. Dit krijgt vorm door:

  • Procesgericht begeleiden: de focus ligt op het proces en niet op structuur. Het proces is leidend, structuur volgt.
  • Zelfverantwoordelijkheid: het initiatief in het leerproces ligt bij de leerling, begeleiders ondersteunen.
  • Integrale begeleiding: de leerling wordt als mens in zijn totaliteit benaderd. Er is een veilige en gezonde leeromgeving en er is aandacht voor individuele leerstijlen.
  • Transparant en toetsbaar: vooropgestelde opleidingsdoelen en individuele leerbehoeftes van de leerling vormen het toetsingskader. Transparantie wordt aangebracht door middel van het praktijkwerkplan van de student en de daarop aansluitende methodische praktijkbegeleiding.

Natuurlijk zou ik liever niet dialyseren, maar bij Dialyse Centrum Hardenberg voel ik me thuis

Contact & afspraak

DialyseCentrum Hardenberg
Zwingel 1
7772 SK Hardenberg
Telefoon: (0523) 27 67 60

 

Maandag/Woensdag/Vrijdag : 8.00-20.00 uur

Dinsdag/Donderdag

/Zaterdag

: 8.00-14.00 uur
Zondag : gesloten
Telefoon : (0523) 27 67 60
Bij spoed : 06 52 52 73 24