Werken bij DCH

Werken bij DialyseCentrumHardenberg betekent werken in een huiselijke omgeving. De wens van de client staat altijd voorp waarbij we open staan voor nieuwe inbreng of activiteiten. Nieuwe medewerkers van het Dialysecentrum Hardenberg doorlopen een gericht introductieprogramma om een duidelijk beeld van onze zorgvisie en werkmethodiek te krijgen. Kennismaking met andere medewerkers en een trainingsprogramma rond de dialyseapparatuur vormen ook belangrijke onderdelen van het introductieprogramma.

De medewerkers binnen ons team hebben de volgende functies

  • Hostess: Maakt bezoekers wegwijs en regelt alle afspraken voor cliënten. Administratieve ondersteuning van het gehele team behoort ook tot de taken.
  • Hospitality medewerker: Verzorgt tijdens de dialysebehandeling de catering. Neemt ook de facilitaire taken van het gebouw voor zijn/haar rekening.
  • Dialyseverpleegkundige: Gediplomeerd en geschoold in de dialyseprocessen.
  • Teamleider: Geeft leiding aan het team dialyseverpleegkundigen.
  • Internist-nefroloog: Staat ter beschikking van cliënten en geïnteresseerden voor het beantwoorden  van vragen en alle medische specialistische zorg (een nefroloog is een internist die zich heeft gespecialiseerd in nierziekten).
  • Nurse practitioner: Gespecialiseerd verpleegkundige, verleent geprotocolleerde medische zorg aan patiënten uit een bepaalde doelgroep. Kan medische werkzaamheden van de specialist overnemen en deze zo ontlasten. 
  • Diëtist: Wordt geconsulteerd als  voedings- en dieettherapieën van invloed zouden kunnen zijn op de gezondheid van de nieren. Ook het geven van voedingsadviezen die gericht zijn op het voorkomen van aan voeding gerelateerde klachten en van oorzaken of gevolgen van ziekte behoort tot het takenpakket van de diëtist.
  • Maatschappelijk werkende: Denkt mee bij psychosociale en materiële problemen die samenhangen met het ziek zijn en daaruit voortvloeiende veranderingen in het leven van cliënten en hun partner.

 

Natuurlijk zou ik liever niet dialyseren, maar bij Dialyse Centrum Hardenberg voel ik me thuis

Afscheid is iets treurigs, maar wat is afscheid van een feest dat je driemaal per week beleeft? Oke, je bent nierpatient, je dialyseert die driemaal, je bent chronisch ziek, ook een dooddoener van een omschrijving, chronisch ziek, in alle seconden dat de klok tikt ben je ziek, alle tijd die je leeft of slaapt of wat je ook doet ben je ziek, en als je die driemaal in de week schoongespoeld wordt van alle afval wat jezelf niet meer kon kwijtraken, en dat gebeurt  door bijzondere mensen, en dan bedoelen we mensen die er gewoon voor jou zijn, hun vak zo in de vingers hebben dat het vanzelf spreekt, maar wat wij diep in ons zullen meenemen is dat deze mensen een lichtje hebben, en met elkaar een licht maken,een groot licht, en van zo"n feest afscheid te moeten nemen kunnen we alleen maar door het te koesteren. Bedankt lieve allemaal!

Contact & afspraak

DialyseCentrum Hardenberg
Zwingel 1
7772 SK Hardenberg
Telefoon: (0523) 27 67 60

 

Maandag/Woensdag/Vrijdag : 8.00-20.00 uur

Dinsdag/Donderdag

/Zaterdag

: 8.00-14.00 uur
Zondag : gesloten
Telefoon : (0523) 27 67 60
Bij spoed : 06 52 52 73 24