Uitstellen en voorkomen van dialyse

Nierinsufficiëntie is een chronische aandoening die door factoren als vergrijzing, de toename van incidentie van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en overgewicht steeds vaker voorkomt. Door het vroegtijdig signaleren van risicofactoren als hypertensie, hypercholesterolemie en proteïnurie kan een snelle vermindering van de nierfunctie worden geremd. Daarnaast kan het van belang zijn de dosering van specifieke medicamenten aan de verminderde nierfunctie aan te passen en zo medicatietoxiciteit te voorkomen. Binnen het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (M.C.C.H.) zijn afspraken gemaakt tussen internist-nefrologen van de Saxenburgh Groep en huisartsen uit de regio Coevorden-Hardenberg. Deze afspraken hebben betrekking tot screening op nierfunctie, verwijscriteria en aanpassingen van medicatie. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een cliënt op latere leeftijd nog een dialysebehandeling moeten ondergaan.

Natuurlijk zou ik liever niet dialyseren, maar bij Dialyse Centrum Hardenberg voel ik me thuis

Contact & afspraak

DialyseCentrum Hardenberg
Zwingel 1
7772 SK Hardenberg
Telefoon: (0523) 27 67 60

 

Maandag/Woensdag/Vrijdag : 8.00-20.00 uur

Dinsdag/Donderdag

/Zaterdag

: 8.00-14.00 uur
Zondag : gesloten
Telefoon : (0523) 27 67 60
Bij spoed : 06 52 52 73 24